Back

Senior Wetenschappelijke Onderzoeker met sterke ICT competenties

Preethi

Full time |  Permanent  |  Fresher  |  Salary type not mentioned Salary not mentioned  |  1 Jobs  | English

Job Description

Senior Wetenschappelijke Onderzoeker met sterke ICT competenties

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid is een vzw met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Het Kenniscentrum van het BIVV staat in voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en het ontsluiten van kennis op gebied van verkeersveiligheid. Actuele onderzoeksgebieden zijn: rij vaardig heid en rijgeschiktheid; gedrag in het verkeer; oorzaken en spreiding van ongevallen; gevolgen van ongevallen voor mens en maatschappij; verkeers- en voertuigtechnologie gericht op veiligheid; verkeersveiligheidsbeleid en handhaving. Het Kenniscentrum bestaat uit een dynamisch en multidisciplinair team van zowel jonge als ervaren onderzoekers afkomstig uit verschillende disciplines. Het team werkt hoofdzakelijk in het hoofdkantoor in Brussel, maar gedeeltelijk ook vanuit het kantoor in Gent. Voor veel projecten wordt nauw samengewerkt met onderzoeksinstellingen en partnerorganisaties in binnen- en buitenland.

Functieomschrijving:
Je leidt onderzoeksprojecten en voert analyses van gegevens uit binnen een of meerdere onderzoeksgebieden. Dit Depending On Experience je door:
in teamverband geschikte methodes te ontwerpen en te implementeren voor nieuwe projecten ;
onderzoeksgegevens te verzamelen, te analyseren en te synthetiseren ;
het toepassen en ondersteunen van geautomatiseerde en reproduceerbare dataverwerking met kennis van R, SQL en general-purposeprogrammeer talen (bv., Python, Java, etc.);
analyses en projectresultaten neer te schrijven in heldere nota's en rapporten ;
onderzoeksresultaten te presenteren op conferenties en andere evenementen ;
beleidsadviezen en aanbevelingen te onderbouwen ;

Je bent het aanspreekpunt voor het bepalen en ontwikkelen van geschikte ICT-strategieen voor onderzoeksprojecten, zoals het beheer van datastromen en het bepalen van aangepaste databasestructuren en/of methoden voor de analyse van Big Data.

Je werkt samen met ICT verantwoordelijke van het BIVV om oplossingen te zoeken voor de ICT noden van het kenniscentrum.

Contact details

Login to view details

Contact Person : ***

Contact Email : ***


Recruiting for an IT & Telecoms job?

Advertise on doitjobs.com