Back

Expert ABAP IS-U Developer

Preethi

Part time |  Contract  |  Fresher  |  Salary type not mentioned Salary not mentioned  |  1 Jobs  | English

Job Description

Description Expert ABAP IS-U Developer:
Je zal ingeschakeld worden als ABAP ontwikkelaar op het project 522 MIG6 ISU. Onderhoudstaken, bugfixing en gebruikersondersteuning kunnen ook deel uitmaken van deze opdracht. Opdrachten worden gestuurd door de betrokken ontwerpers en analisten.

Responsibilities Expert ABAP IS-U Developer:
Taken:
- Je schrijft, test en documenteert de code in de ontwikkelingsomgeving.
- Je vertrekt hiervoor van de technische specificaties opgesteld door de analist.
- Je werkt actief aan de kennisborging en kennisoverdracht naar je collega's.
- Je houdt hierbij rekening met ontwikkelingsrichtlijnen en de interne IT-standaarden.
- Je past nauwgezet de werkwijzen in het kader van het change en release management process toe.
- Je verstrekt technisch advies aan de analist of ontwerper.
- Je zorgt voor correcte evaluaties van de technische haalbaarheid van de verzoeken.
- Je behandelt tickets in het kader van het incident management process.
- Je rapporteert aan de betrokken domeinexperten en ontwerpers.

Technical skills Expert ABAP IS-U Developer:
Ervaring:
- Je hebt minimaal 6 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, ABAP programmeur, en omgeving.
- Je hebt ervaring in projecten of onderhoudsopdrachten op complexe SAP systemen.
- Je bent bereid je grondig in te werken in de applicaties en geimplementeerde processen.
- Ervaring in het optimaliseren van bestaande Z-programma's.
- Ervaring met het interfacing met webservices, flatfiles, XML, idocs, e.d.

Personal skills Expert ABAP IS-U Developer:
Vaardigheden:
- Je kan zowel in nauwe samenwerking met het team als zelfstandig je opdrachten uitvoeren.
- Je hebt een analytische geest, bent leergierig en zeer nauwkeurig.
- Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel.
- Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Communicatie Expert ABAP IS-U Developer:
- Communicatief vaardig, je informeert en consulteert wanneer nodig.
- Je hebt degelijke kennis van het Nederlands.
- Je hebt kennis van het Engels voor het gebruik in het vakgebied.

De volgende kennisdomeinen, ervaringen en vaardigheden worden als een pluspunt beschouwd:
- Ervaring met ITIL-processen.

Contact details

Login to view details

Contact Person : ***

Contact Email : ***


Recruiting for an IT & Telecoms job?

Advertise on doitjobs.com