Back

Information Security Risk Officer and GRC Advisor

Smals ICT for society

Full time |  Permanent  |  Fresher  |  Salary type not mentioned Salary not mentioned  |  1 Jobs  | English

Job Description

Als Information Security Advisor bestaat je rol erin de veiligheidsprincipes en het veiligheidsbeleid te bepalen, te promoten en te concretiseren in nauwe samenwerking met de Security Manager.
Meer concreet onderneem je de acties die nodig zijn om een selectiever beheer van de toegangsprofielen te garanderen. Je zorgt ervoor dat het BCP & DRP evolueert, je houdt het up-to-date en jaarlijks coordineer/assisteer je bij het uitvoeren van een test m.b.t. dit plan. Je werkt presentaties uit over het netwerk, de wetgeving en de organisatie van de veiligheid binnen het netwerk en je assisteert bij het opstellen en onderhouden van een driejarig veiligheidsplan. Je ziet erop toe dat de jaarlijkse doelstellingen van dit plan gerealiseerd worden. Je werkt mee aan de opstelling van veligheidsadviezen en het autvoeren van audits (voor het Sectoraal Comite van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid). Je neemt actief deel aan verschillende werkgroepen.
Je werkt preventieve maatregelen uit en je zorgt voor de nodige documentatie, om een optimaal veiligheidsniveau te garanderen.
Je implementeert een systeem voor audit en interne controle en je ondersteunt de diensten van de organisatie bij de uitwerking van de interne controleprocessen door een risicoanalyse uit te voeren en een actieplan op te stellen.
In het kader van de interne audit verifieer je de kwaliteit van de organisatie.
In het kader van de werking van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) werk je een vijfjaarlijks preventieplan inzake welzijn op het werk uit en realiseer je de jaarlijkse doelstellingen van dit plan.
Je werkt mee aan de operationele ontwikkeling en aan de implementatie van de toegangsprocedures voor verschillende toepassingen en voor het portaal van de sociale zekerheid en je neemt ook deel aan de redactie en publicatie van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid voor de instellingen van sociale zekerheid.

Uw profiel
Je bent master of bachelor in de informatica en je hebt al een eerste ervaring met de beveiliging van informatie-uitwisselingen.
Je bent altijd bereid de nieuwe tendensen op de markt te bestuderen en ze te integreren in de veiligheidsstructuur.
Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en geeft blijk van efficientie bij het autonoom uitwerken van projecten. Je bent verantwoordelijk, flexibel en je hebt zin voor initiatief.
Ervaring met interne audits is een troef. Alsook ervaring met PKI en identity & access management systemen is een plus. Vervolgens heb je kennis en ervaring met de ISO2700x normen.
Je hebt een goede kennis van het Frans.

Ons aanbod
Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carriere mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.

Contact details

Login to view details

Contact Person : ***

Contact Email : ***


Recruiting for an IT & Telecoms job?

Advertise on doitjobs.com