Back

.NET Developer

Brainbridge

Full time |  Contract  |  Fresher  |  Salary type not mentioned Salary not mentioned  |  1 Jobs  | English

Job Description

Location: Gent
Job type: Development

Description:

De medewerkers zullen als sterk technisch programmeur (met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring) deel uitmaken van applicatieteams die tijdelijk moeten versterkt worden (+/- 6 maand met kans op verlenging).
Technische kennis is zeer belangrijk, vermits de opdrachten betrekking hebben op :
het ontwikkelen van Web-applicaties (1 vacature) enerzijds en
het ontwikkelen en aanpassen van .NET-applicaties anderzijds (2 vacatures)

Technical skills:

Profiel2 - .NET-ontwikkelaar
.NET-ontwikkelaar met uitgebreide kennis van :
o VB.NET en C#
o Windows Forms
o ASP.NET
o WPF
o WCF & Restful Web services
o UI Controls zoals Infragistics, Telerik
o Visual Studio en TFS

Kennis van Entity Framework, SSRS en SSIS is een bijkomende troef, evenals ervaring met het oproepen van SAP webservices vanuit .NET-applicaties.

Je kan bovendien op een zelfstandige manier code schrijven, debuggen, uitrollen en documenteren

Personal skills:

Grondige kennis van Nederlands en Engels is vereist en een degelijke kennis van de Franse taal is eveneens een pluspunt.

Qualifications:

Experienced
Developer
.NET C# (C sharp)

Experienced
Developer
VB

Contact details

Login to view details

Contact Person : ***

Contact Email : ***


Recruiting for an IT & Telecoms job?

Advertise on doitjobs.com